Close
Dom i majątek

Nasza ochrona obejmuje wszystko, co związane z domem i jego mieszkańcami. 

Począwszy od murów, po poprzez elementy jego wyposażenia oraz przechowywane w nim mienie ruchome, sprzęty, kolekcje i inne cenne dla Ciebie przedmioty. Również całą Twoją rodzinę, dzieci, a nawet psy i koty, które mogą nieumyślnie wyrządzić szkody sąsiadom.

Auto i Transport

Auto

Zabezpieczamy wszystko, co związane z Twoim samochodem i jego użytkowaniem. Aby zoptymalizować koszty Twojej ochrony ubezpieczeniowej sprawdzamy dla Ciebie ofertę kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie transportowe

  • OC przewoźnika krajowego i międzynarodowego
  • OC spedytora
  • Cargo

Możliwość wykupienia klauzul dodatkowych, w tym, przekroczenia przepisów prawa czy utylizacja ładunku po szkodzie.


Życie i zdrowie

Zabezpieczamy wszystko, co związane ze życiem i zdrowiem Twoim i Twoich najbliższych. 

Oferujemy ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia zdrowotne realizowane w wiodących placówkach medycznych. W zależności od wybranego pakietu masz do dyspozycji szeroki zakres. 

Możesz wybrać wariant ubezpieczenia obejmujący dodatkowe środki na koszty leczenia szpitalnego w przypadku choroby, nieszczęśliwego wypadku, a nawet natychmiastową pomoc assistance i wizyty domowe lekarza internisty dla całej rodziny.

Podróż

Zapewniamy spokój podczas wyjazdów zagranicznych (służbowych i prywatnych),pokrycie kosztów leczenia, pomoc tłumacza czy akcję ratowniczą za równo w Polsce jak i na Całym świecie 

Ubezpieczenie przedsiębiorstwa i gwarancje ubezpieczeniowe

Chronimy majątek firmy, jej obrót, a także pracowników na wypadek zdarzeń losowych.

Elastyczne rozwiązania zawarte w pakietach kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych umożliwiają otrzymanie najkorzystniejszej zakresowo i cenowo oferty na rynku 

Gwarancje ubezpieczeniowe

  • gwarancja należytego wykonania kontraktu
  • gwarancja usunięcia wad i usterek
  • gwarancja zapłaty wadium (składana przy przetargach jako zabezpieczenie zapłaty wadium) 

Innego rodzaju gwarancje ubezpieczeniowe to np. gwarancje zwrotu zaliczki, czy gwarancje zapłaty należności celnych.

Ubezpiecznie OC

Odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe, w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem oraz wprowadzonym do obrotu produktem. OC obowiązkowe zawodowe i OC dobrowolne

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność za czyny niedozwolone (OC deliktowe) iodpowiedzialność wynikającą z niewykonania lub nienależytegowykonania zobowiązania oraz zbieg tych odpowiedzialności. 

O nas

Multiagencja PREVEN istnieje od 2017 roku. Współpracuje z nami ponad 20 towarzystw ubezpieczeniowych. Nasza misja i cel to zapewnienie klientowi najlepszej obsługi świadczonych usług. W swojej ofercie produktowej posiadamy ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, życiowe, zdrowotne, finansowe i oszczędnościowe a oferta ta jest ciągle poszerzana.

Jesteśmy firmą stawiającą nacisk na dostosowanie oferty do wymagań klientów. Fachowa obsługa i wieloletnie doświadczenie w branży daje nam przewagę nad konkurencją.Emilia Witkowicz

Działy wspierające

Firma Preven Ubezpieczenia składa się dodatkowo z działów prawnych oraz działu szkoleń, które pozwalają zapewnić kompleksową obsługę wszystkim podmiotom, które pragną zwiększyć poziom ubezpieczenia swojej działalności.

Dział Prawny
Dział Szkoleń

TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE

Lista Towarzystw Ubezpieczeniowych z którymi współpracujemy

Kontakt

Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe

Preven
Emilia Witkowicz
ubezpieczenia@preven.pl
+48 733 299 239
ul. Łokietka 5
87-100 Toruń